Despacho met nieuwe maan. 

Een Despacho met nieuwe Maan is heel geschikt om wensen en ideeën in te leggen.

Nieuwe Maan is een donkere nacht.
Het is nieuwe maan op het moment dat de maan onzichtbaar is voor ons, de fase tussen afnemende en wassende maan. Ook wel de donkere maan genoemd.  De maan staat precies tussen de aarde en de zon in, alleen de schaduwkant van de maan is te zien. Je kunt deze maan zien als niet gemanifesteerde energie, ongrijpbaar, maar uit niets ontstaat iets.

 

Zoek de rust en je binnenwereld op, want iedere nieuwe maan kan je duidelijkheid geven over wat er bij jou van binnen sluimert aan wensen, dromen en doelen. Als je weet wat je wilt laten uitgroeien, kun jij je energie hierop richten de komende drie maanden (denk aan een nieuw begin of idee, de start van iets nieuws: liefde, romantiek, gezondheid en werk) De invloed van deze maan is een goede tijd om goede voornemens te beginnen, wensen uit te spreken, of een dag te vasten omdat het ontgiftingsproces in volle werking is.

 

Neem voor deze despacho iets kleins en brandbaars mee wat voor jou
de start van iets nieuws symboliseert!!!

 

 

Uitleg over de 4 maanfases:

* Nieuwe maan: 
Kan gebruikt worden voor persoonlijke groei. Het is een goede periode om ons te richten op nieuwe ideeën, nieuwe plannen: het is een tijd van zaaien.


* Wassende maan: de maagd-het meisje

Dit is de perfecte fase om actie te ondernemen. Het is een periode van leerprocessen en crisismomenten die in het algemeen ervaren wordt als momenten van sterke twijfels. Astrologisch wordt van een uitdaging gesproken. Het is een periode waarin men geconfronteerd wordt, in alle ondernemingen en plannen, verbeteringen aan te brengen en deze wel of niet te consolideren. Het is de periode van crisis in actie, een testfase.


* Volle maan: de vruchtbare vrouw-de moeder

In deze periode is de maanenergie op haar sterkst. Tijdens de volle maan weerkaatst de maan een maximum aan zonlicht. Evenwel een krachtig moment voor ons op Aarde omdat zowel de energie van de Zon als de weerkaatsing daarvan via de maan ons bereiken. Deze periode staat dan ook voor vervulling, wasdom en ook voor bewustwording en aanschouwing. Daarom wordt de periode rond de volle maan door verschillende spirituele richtingen aan specifieke meditaties gewijd


Het is een periode die geschikt is om dát te evalueren wat rond de nieuwe maan is gestart en nu tot realisatie is gekomen, ook al is het resultaat niet wat we ervan verwachtten. Tijdens deze periode kan er een gevoel van spanning zijn, een gevoel te moeten kiezen. Terwijl we juist zo lekker in opgaande lijn bezig waren overmeestert ons het gevoel iets te moeten loslaten. Het is de juiste periode inderdaad om dat wat volbracht is te evalueren en in een andere perspectief te plaatsen. Het gevoel van loslaten ontstaat omdat we het objectiveren.

 

* Afnemende maan: de wijze-oude vrouw

Deze periode van de cyclus is geschikt om zich te bezinnen op dat wat gepresteerd is, of om dat wat geleerd is over te dragen. Gedurende deze periode is er ook een uitdaging, maar deze ligt meer specifiek op het niveau van de verantwoordelijkheid ten aanzien van wat in actie is gebracht en tot voleinding is gekomen rond de volle maan. Het gaat nu niet meer om een ontwikkelingscrisis, maar om een keuze t.a.v. de manier waarop iemand met het 'product' moet omgaan: is het levensvatbaar en kan het aan 'de wereld geschonken worden', of, mankeert er van alles aan, en wat zijn dan de conclusies, de lessen die we hieruit kunnen trekken?
Het is een periode van verdere evaluatie van de (bijna) voorbije cyclus, als voorbereiding op de nieuwe periode dat met nieuwe maan zal beginnen. Het kan een periode inluiden van definitief loslaten of een periode van verspreiding, implementatie en dienstbaarheid aan een groter geheel, dankzij datgene wat bij volle maan volbracht is. Als iemand rond die tijd twijfelt aan wat hij gedaan heeft (in tegenstelling tot de twijfel van het eerste kwartier) is het nu juist om los te laten.

Hoe meer we de nieuwe maan naderen, hoe meer het nodig is ons voor te bereiden op de nieuwe cyclus. Dat wat we tijdens zo'n periode uitvoeren, is een afronding die in principe eindigt met de nieuwe maan.

 

Tekst bron: 4windsenergy