Womb Healing ~ Baarmoeder Heling.


Alberto Villoldo heeft de Rite van de Womb toegevoegd aan de Munay-Ki als 10e rite. Deze rite vind haar oorsprong bij de Shipibo Nation uit de Amazone. Deze rite is via de vrouw van Alberto, Marcella, naar buiten gebracht. Deze rite werd ook wel de 13e Munay-Ki rite genoemd. Het getal 13 verwees naar de 13 maanstonden in 1 jaar van een vrouw. In vroeger tijden liep deze periode gelijk met de maan cyclus.

Alberto:
The tenth and final rite of the Munay-Ki is the Rite of the Womb. 
This rite comes to us from the prophecy that speaks of our ability to take a quantum leap into a luminous consciousness; our ability to become beings of light and to evolve from homo sapiens into homo luminous. The Rite of the Womb reminds us that we are minerals, bones, blood, and lungs, passed down to us through a lineage of women from the spiritual world who freed themselves from suffering in order to create. It teaches us that we have to clean and purify our bones, muscles, and everything that we are from the center. We have to purify from the womb. When we are in the womb, preparing for life, we receive all the energies from our mother: her emotions, fears, sorrows, anxieties, joys, kindness, affection, and love. 
Remember... 
"The womb is not a place to hold on to fear or pain. It is a place from which to create and give birth to life."


De Rite van de Womb is toegevoegd als 10e Munay-Ki rite. Deze inwijding bestaat uit de energetische overdracht van de kosmische baarmoeder naar de buik of baarmoeder van de deelnemer. Ook mensen zonder baarmoeder kunnen de energie overdracht ontvangen.

De Womb Healing is een sessie van 3 uur. We maken contact met onze pijnen die we kunnen vrijgeven EN met wat we willen manifesteren nadat er weer creatie-ruimte is gekomen. We werken met de energie van ons hart, baarmoeders, bloemblaadjes, adem & intentie en water. Je ontvangt de energetische overdracht. Ook krijg je info hoe je deze rite kunt bekrachtigen bij Nieuwe Maan.

 


Veel vrouwen dragen bewust en/of onbewust pijn en verdriet van onze moeders en grootmoeders of zelfs verwondingen uit andere levens met zich mee of hebben een trauma opgelopen in dit leven waardoor de vrouwelijke kracht voor een groot deel verloren ging.

De baarmoeder (de buik) is van oorsprong een plek van creatie en leven geven. Het is ook de plek waar vrouwen (en mannen) pijn, angst en trauma in opgeslagen hebben uit dit leven en uit generaties vrouwen voor hen. De vrouwelijke energie is eeuwenlang onderdrukt (mede door eeuwen van patriarchaat) bij zowel vrouwen als mannen. Nu is de tijd om de kracht van de vrouwelijke energie te herinneren. 

The 'Rite of the Womb' is heel krachtig en brengt in alle zachtheid jouw moeder-schoot van creatie in natuurlijke balans, waardoor je gevoel van zelfvertrouwen, eigenwaarde en innerlijke wijsheid weer volop zal kunnen stromen.
Een healing, een blessing ... een wedergeboorte van de sterke, liefdevolle essentie van jouw (vrouw-) zijn ♥

 

Elk mens mag zich weer herinneren en voelen wie ze werkelijk is.
Wijs, zacht, liefdevol en boordevol power en creatiekracht.

 

The Womb is not a place to store fear and pain.
The Womb is a place to create and give birth to life.

De baarmoeder is geen plek om angst en pijn in te verzamelen.
De baarmoeder is een plek van creatie en geboorte van leven.

 


 

Tijdens deze dagdeel of avond maken we contact met onze pijnen die we kunnen vrijgeven EN met wat we willen manifesteren nadat er weer creatie-ruimte is gekomen. We werken met de energie van ons hart, baarmoeders, bloemblaadjes, adem & intentie en water.
Je krijgt info hoe je deze rite kunt bekrachtigen bij Nieuwe Maan.

 

Wist je dat:
- Womb Healing is ook los te volgen is
- Na de Womb Healing er de Womb Healing verdiepingsworkshop is. Het is een verdieping op de al eerder ontvangen Womb Healing (bij mij of elders)
- Het Womb Healing Groeipad van 4 delen verspreid over 4 maanden, bestaande uit Womb Healing + 3x verdieping van Verleden, Heden en Toekomst. Dit groeipad geeft je de gelegenheid om jouw vrouwenlijn 7 generaties terug, jouw generatie vandaag de dag en 7 toekomstige generaties te helen!
- Deze rite niet geschikt is voor zwangeren.
- Mannen kunnen deze rite ook ontvangen.

Deze rite is een energieoverdracht vanuit de kosmische baarmoeder via de Womb Keeper naar jou. Vanaf het moment dat jij de energie in jouw baarmoeder hebt, ben je verbonden met de kosmische baarmoeder. Deze rite mag je net als de Munay-Ki na verloop van tijd doorgeven.

Op verzoek kan er een oefenmoment zijn voor vrouwen die deze rite ontvangen hebben. Het geeft je gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, te delen, te helen en het overdragen van de rite te oefenen.

Als womb keeper zorg ik ervoor dat er een zachte, open en beschermende sfeer is waarin alle deelneemsters (in een kleine groep van maximaal 4 vrouwen) zich geborgen en veilig in voelen. Niets moet en alles mag er zijn.


Ik staat geregistreerd als Womb Keeper bij http://theriteofthewomb.com