Ayni Despacho

 

Ayni betekend wederkerigheid: 'zoals je zaait, zo zul je oogsten'.
Om heelheid , balans en harmonie te brengen in onszelf en de wereld om ons heen. 
Ayni Despacho brengt overvloed, de blessings/zegeningen.
Ayni staat voor heilige wederkerigheid, wij geven en zullen ontvangen.

Ayni betekent heilige wederkerigheid, een begrip van samenwerking met je omgeving om de balans te behouden tussen geven en ontvangen.
De Despacho is een geschenk aan het Universum en Moeder Aarde uit dankbaarheid voor alles wat we ontvangen in het leven.


Met de Ayni Despacho geef je iets terug door dankbaar te zijn. Wanneer je dit doet via de Ayni Despacho ontvang je veel meer dan je hebt gegeven. Door de Despacho kom je meer in harmonie met het Universum en de Aarde en verbindt je je met de archetypische organiserende principes van het Universum.