Pi-stone

Bij een aantal inwijdingen van de Munay-Ki wordt een Pi-stone gebruikt. Het is een gladde platronde steen met een gat in het midden, een heilige geometrische vorm. Een dergelijke steen werd vroeger overal in Noord- en Zuid-Amerika op grote schaal gevonden. Je vindt ze ook in musea. Lange tijd kon men er de betekenis niet achterhalen. Nu weten we dat het doorgangen of poorten zijn naar onbegrensde scheppende krachten. Natuurlijk zijn het ook gewoon stenen. De Pi-stone staat symbool voor het hologram van je eigen energielichaam en tegelijkertijd ook voor het netwerk van dimensies waaruit het universum bestaat. Deze steen ontvang je bij de negende inwijding, de initiatie van Creatie, zodat jij ook op jou beurt kan helpen om deze prachtige rites door te geven als je er klaar voor bent. 

 

Er valt meer over de Pi-Stone of donut te vertellen: 
Dit soort stenen worden over de hele wereld in verschillende culturen voor verschillende doeleinden gebruikt. Ze zijn vaak van natuurlijke halfedelstenen gemaakt, zoals jade, rozenkwarts, amethist, maar ook van glas of steen. Sommigen groter dan anderen, dikker of dunner. Wel zijn er grote overeenkomsten in de uitleg die de verschillende culturen aan de ronde steen geven.

 

De Pi steen staat voor het principe van de drie-eenheid, zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden, de overeenkomst tussen de zichtbare en onzichtbare werelden. Zo kun je de steen zien als een krachtig medicijnobject voor heling en transformatie.

 

Verder kun je de Pi Steen zien als een sleutel tot de driedimensionale matrix van het Universum. Met andere woorden, de Pi steen is het symbool van ons mens zijn, ons lichtlichaam wat als een soort donut ons stoffelijke lichaam omgeeft en is verbonden met onze chakra's die in ons lichaam liggen. Je kunt je lichaam zien als een soort van holle buis, waar binnen de chakra's liggen. Die chakra's op hun beurt zijn verbonden via het lichtend veld dat buiten ons lichaam is. Zie jezelf met gespreide armen in een lichtbel van zuivere draden van licht, die lichtbel reikt tot ongeveer 30 cm de aarde in en tot ongeveer 30 cm boven je hoofd. Dit is je luminous field, je lichtend energieveld, waarmee wij in verbinding staan met alle energieën en spirits buiten onze fysieke waarnemingen om. Zij gebruiken dit luminous field om met ons te werken, door ons te werken, om ons lichtpotentieel te vergroten. Als een persoonlijk geschenk, om onze eigen unieke manier positief bij te dragen aan het grote geheel.

 

En ten derde kun je de Pi steen zien als een gewone steen. Een gewone steen, die wij via onze intenties tot een medicijn object maken. Zoals wij ook, zo gewoon als we zijn, met onze intentie om goede medicijnmannen en vrouwen kunnen worden, hier en nu kunnen beginnen. En wanneer we tot volle bloei zijn gekomen is het tijd om datgene wat we geleerd hebben te gaan delen met anderen. Datgene wat we uitstralen wordt de compost waar anderen hun zaadjes op kunnen laten groeien. Het is de afspiegeling van ons lichtwezen. De spiegel van licht waar anderen zich in kunnen spiegelen totdat zij zelf volop verlicht zijn.

 

Alberto Villoldo