Ayni, heilige wederkerigheid

Ayni, het principe van wederkerigheid: 
Uitwisseling, geven en nemen. In de religieuze praktijk betekent Ayni dat alle gezindten een plek hebben, dat er geen strijd is over wat wel en niet mag; dat de uiterlijke vorm van ondergeschikt belang geacht wordt...

In de Andes-traditie is Ayni het beginsel van een goede relatie.
Ayni: de heilige wederkerigheid van geven en ontvangen. De Inca’s hadden hun politieke, sociale en mystieke stelsel gebaseerd op Ayni, waar hun wijze van voedsel- en arbeidsverdeling en hun landbouwsystemen een mooi voorbeeld van zijn.

Ayni gaat verder, want de heilige wederkerigheid gaat voorbij het menselijke. Ook met Pachamama, de Apu’s, de sterren, de bomen, de dieren en de zon hadden de Inca’s een voortdurende wederkerige uitwisseling van energie, want de mens en de natuur waren onafscheidelijk en stonden altijd in relatie met elkaar. Zo kan Ayni wel het hart van de Andes-traditie genoemd worden, het voortdurende wederkerig uitwisselen van energie, diensten en arbeid. Zelf benoem ik Ayni als ‘Play it forward’: het doorgeven van Sami en hierdoor de lichte Levende Energie in beweging houdend.

Nu nog steeds wordt Ayni toegepast in het dagelijks leven in de Andes: het samen delen is het basisprincipe om de eenheid van het leven te ervaren. Vandaag help ik mijn buren op het land en in ruil daarvoor doen zij iets voor mij. Ayni is het beginsel waar het gehele Universum uit is opgebouwd, zonder de heilige wederkerigheid ontstaat er geen leven en is er geen leven.