Aya Despacho

Een Aya Despacho kan ingezet worden bij een terminaal persoon/stervende om te ondersteunen bij het sterven, om een gestorvene te helpen bij de oversteek naar het hiernamaals,
voor de nabestaanden in hun rouwproces.

Deze Despacho is ook toepasbaar bij grote overgangen/veranderingen in het leven waarna iets nooit meer hetzelfde zal zijn. 

Aya betekend dood e/o overgang.